TBA - Tillämpad Beteende Analys

Insatser som bygger på tillämpad beteendeanalys (TBA, på engelska Applied Behavior Analysis, ABA) den typ av behandling som är bäst vetenskapligt dokumenterad när det gäller barn med autism. Med hjälp av beteendeanalytiska insatser kan barn med autism ofta lära sig och utveckla viktiga funktioner som språk och kommunikation, lek, vardagsfärdigheter (ADL) och skolkunskaper. Barnen kan också få hjälp att hantera problembeteenden som utbrott och stereotypier (upprepade fasta rörelsemönster).

Det grundläggande för TBA-upplägg är att skapa motiverande inlärningssituationer där barnet med autism kan uppleva framsteg. Detta sker bland annat genom individualisering utifrån varje barn som bygger på noggranna observationer av barnets beteende, att inlärningen är uppbyggd i små steg, att träningen är systematiskt upplagd samt att den bygger på sådant barnet tycker om. Inlärningsprocessen dokumenteras hela tiden för att man ska vara säker på att barnet drar nytta av insatserna, annars förändras upplägget.  

 

Allt fler barn är inskrivna i olika TBA-program.

Här finns mer information