Madde Englund

Som förälder till ett barn med autismspektrumdiagnos är det svårt att få vardagen att gå runt. Om barnet är aktivt i ett TBA-program (EIBI) måste de människor som är med barnet ha rätt förhållningsätt, och den träning barnet får i kommunal- och landstingsregi räcker sällan. Föräldrar till autistiska barn dränks också i administration. Inom TBA är det avgörande att träningen noteras, följs upp och att hela teamet med handledare, föräldrar och tränare ständigt har tillgång till information, statistik och coachning.

Vi på TBA-träning har en vision. Vi tycker att föräldrar till autistiska barn ska kunna få hjälp med träning i hemmet av erfarna tränare som är experter på barn med autismspektrumdiagnoser. Vare sig det är för att få egen tid till annat eller för att ge barnet extra timmar av professionell träning. Och vi vill använda smart teknik för att hela teamet, föräldrar, handledare och tränare, på ett enkelt sätt ska kunna ha tillgång till recept, coachning och statistik. Därför startade vi TBA-träning.

TBA-träning består av ett team med erfarna TBA-tränare som kan stötta med träning och passning av barn med autismspektrumdiagnos. Vi har utvecklat en egen plattform, FLURN. Med FLURN kan teamet via en inlogg på vår app (gratis i Appstore och Playstore) få tillgång till träningsschema, statistik, recept och realtidsflöde för just sitt barn.

 

Våra tränare är vana att jobba i olika miljöer och med barn med olika förutsättningar och utmaningar. Oberoende av vad ni befinner er i utvecklingen eller i programmet kan vi snabbt sätta oss in i ert barns situation för att kunna stötta med den hjälp som just ni behöver.

Vi kan: 

Jobba med barn från 2-15 år

Träna hemma och på förskolan

Hjälpa till med problembeteenden

Följa med på handledarmöten

Coacha resurs på förskolan eller andra tränare 

Informera om TBA 

TEAM

VI TRÄNAR HEMMA OCH PÅ FÖRSKOLAN

EXPERT PÅ TBATRÄNING

Har jobbat med TBA-träning i över 10 år, sedan 2005. 

Genom åren har Madde jobbat med många olika barn samt arbetat med handledning.  Arbetat på särskola för barn mellan 6-14 år. Har arbetat i team både från Banyan Center och Autism Center för små barn. 

ERFAREN TBATRÄNARE 

Har tränat TBA-baserade program med barn i åldrarna 4-13 år i över 5 år i både förskola och skola. Har erfarenhet av olika färdighetsnivåer hos barn. 
Annie har gått utbildningen grund- och avancerad tränar-färdigheter hos Banyan Center.

Annie Walleng